Privacy Statement

Boober Nederland

Algemeen

Boober.nl waardeert de privacy van haar gebruikers en stelt alles in het werk om de persoonlijke informatie van de gebruikers te beschermen. Deze privacyverklaring omschrijft hoe Boober.nl omgaat met persoonlijke informatie die door gebruikers wordt verstrekt bij het gebruik van de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boober.nl verzamelt en verwerkt persoonlijke informatie zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en financiële informatie zoals rekeningnummers, inkomsten, uitgaven, leningen en creditcards. Boober.nl verzamelt deze informatie alleen als de gebruiker dat toestaat. Boober.nl verwerkt persoonlijke informatie alleen voor het doel waarvoor deze informatie is verstrekt en gebruikt deze informatie om de gebruikers te informeren over de financiële producten en diensten die Boober.nl biedt. 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

We gebruiken de verzamelde informatie op verschillende manieren, waaronder: 

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om je navigatie te volgen en beter te begrijpen hoe je onze website gebruikt.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Boober.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden op een veilige manier bewaard, niet langer dan nodig. Na beëindiging van een relatie met Boober.nl, worden gegevens maximaal twee jaar bewaard, tenzij u aangeeft dat uw gegevens eerder gewist moeten worden of als de Belastingdienst een langere bewaartermijn vereist. Na deze twee jaar worden persoonsgegevens geanonimiseerd bewaard voor het maken van statistische vergelijkingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boober.nl bewaart alle persoonlijke informatie op beveiligde servers. Alleen autorisatiepersoneel heeft toegang tot deze servers. Boober.nl garandeert dat de gegevens van gebruikers alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Boober.nl kan echter niet garanderen dat derden geen ongeautoriseerde toegang krijgen tot de gegevens. 

Boober.nl deelt de persoonlijke informatie van de gebruikers niet met derden, tenzij de gebruiker hier toestemming voor geeft. Boober.nl kan persoonlijke informatie ook delen met derden in het kader van wet- en regelgeving of om te voldoen aan een rechterlijke uitspraak.

Jouw opties

Boober.nl staat gebruikers toe hun persoonlijke informatie te corrigeren, verwijderen of op te vragen. Gebruikers kunnen deze informatie opvragen door contact op te nemen met Boober.nl via info@boober.nl. Boober.nl doet haar best om alle verzoeken zo snel mogelijk te verwerken. 

Vragen of opmerkingen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop Boober.nl persoonlijke informatie verwerkt, neem dan contact op met Boober.nl via info@boober.nl. Boober.nl zal uw vragen zo snel mogelijk beantwoorden.

Boober Logo

© 2024 Boober — Met ♥ gemaakt in Nederland